Ispit državna matura

Hrvatski jezik

Zadatci bez polaznog teksta - Zadatci višestrukog izbora s dopunjavanjem

41. Dopunite sljedeću rečenicu.

„Prljava veličina”, „zamamna jeza”, „cvjetovi zla” i „jama ideala” pravi su primjeri _______________.

 • ironije
 • metafore
 • oksimorona
 • paradoksa

42. Dopunite sljedeću rečenicu.

Različiti društveni problemi - razbijanje patrijarhalnih zadruga, osiromašivanje slavonskog sela, nemoral zbog utjecaja stranaca - teme su koje pisac obrađuje u svojem djelu _______________.

 • Posljednji Stipančići
 • Prijan Lovro
 • Tena
 • U registraturi

43. Dopunite sljedeću rečenicu.

Lik mladog pripovjedača, koji se uporabom žargona suprotstavlja svijetu odraslih, javlja se u prozi _______________.

 • Antuna Gustava Matoša
 • Antuna Šoljana
 • Ivana Aralice
 • Ranka Marinkovića

44. Koja od navedenih stilskih figura nastaje promjenom osnovnog značenja riječi?

 • anafora
 • asindeton
 • elipsa
 • metafora

45. Koja se rečenica odnosi na Hanibala Lucića?

 • Kao književnik poznat je po onome što nam je poslije njegove smrti ostalo, a to su brojčano mali kanconijer, drama Robinja, prijevod Ovidijeve poslanice Paris Eleni te nekoliko poslanica upućenih prijateljima.
 • Radnja ekloge Radmio i Ljubmir povezana je uz Dubrovnik i njegovu okolicu.
 • U njegovom romanu Planine naglašena je ljubavno-petrarkistička i pastoralna tematika.
 • U kanconijeru posvećenom dragoj ženi Flaviji ističe njezine vlasi slične zlatu i bijeli vrat.

46. Koje je djelo barokni ep?

 • Dubravka
 • Judita
 • Osman
 • Robinja

47. Koja je vrsta pjesme poticala borbeno raspoloženje u doba narodnog preporoda?

 • budnica
 • davorija
 • ditiramb
 • elegija

48. Koji programatski članak najavljuje razdoblje realizma u hrvatskoj književnosti?

 • Reč domovini od hasnovitosti pisanja vu domorodnom jeziku
 • Predgovor Podravskim motivima Krste Hegedušića
 • Naša književnost
 • O romanu

49. Koji su pisci bili okupljeni oko zbornika Suvremeni Parnas?

 • André Breton i Marcel Proust
 • Émile Zola i Guy de Maupassant
 • Honoré de Balzac i Gustave Flaubert
 • Leconte de Lisle i Theophile Gautier

50. Koji je pisac stvarao u 20. stoljeću?

 • Charles Baudelaire
 • Gustave Flaubert
 • Honoré de Balzac
 • Marcel Proust

Rezultat =

Točni odgovori:

prethodno   nastavi   sadržaj

9/12