Ispit državna matura

Hrvatski jezik

Šesti tekst

    Honoré de Balzac, Otac Goriot

    E dobro, gospodine Rastignac! Postupajte s ovim svijetom kako i zaslužuje. Vi se želite uzdići, ja ću vam pomoći. Na tom putu, vi ćete izmjeriti svu dubinu ženske pokvarenosti, svu širinu jadne muške hvastavosti. Iako sam mnogo čitala iz te knjige svijeta, bilo je stranica koje još nisam poznavala. Sad znam sve. Što budete hladnije računali, to ćete dalje stići. Udarajte bez milosti, pa će vas se svi bojati. I muškarce i žene uzimajte samo kao poštanske konje koje ćete ostavljati da crkavaju na svakoj postaji, i tako ćete doći na vrhunac svojih želja. Vidite, vi ovdje nećete nikad postati ništa ako ne budete našli ženu koja se za vas zanima. Treba da bude mlada, bogata, otmjena. Ali ako gajite kakav duboki osjećaj, skrijte ga kao blago; ne dajte da ga itko nasluti, jer ste inače propali. Više ne biste bili krvnik, postali biste žrtva. Ako ikad budete voljeli, dobro čuvajte svoju tajnu!

26. Što sugovornica savjetuje Rastignacu kako bi uspio u visokom društvu?

  • da bude nemilosrdan i proračunat
  • da bude požrtvovan i tajnovit
  • da bude osjećajan i bojažljiv
  • da bude blag i sumnjičav
27. Što znači sljedeća rečenica u kontekstu polaznog teksta?

Iako sam mnogo čitala iz te knjige svijeta, bilo je stranica koje još nisam poznavala.

28. Što znači riječ hvastavost u polaznom tekstu?

29. Što znači sljedeća rečenica u polaznom tekstu?

I muškarce i žene uzimajte samo kao poštanske konje koje ćete ostavljati da crkavaju na svakoj postaji, i tako ćete doći na vrhunac svojih želja.

30. Koji konačan cilj želi ostvariti Rastignac u kontekstu cjelovitog romana?

Rezultat =

Točni odgovori:

prethodno   nastavi   sadržaj

6/12