Ispit državna matura

Hrvatski jezik

Treći tekst

  Marko Marulić, Judita

  Splete glavu kosom, vitice postavi,
  kontuš s urehom svom vazam na se stavi.
  S ošvom ruke spravi, uši s ušerezmi,
  na nogah napravi čizmice s podvezmi.

  S urehami tezmi, ča mi je viditi,
  dostojna bi s knezmi na sagu siditi;
  i jošće hoditi na pir s kraljicami
  i čtovana biti meu banicami.

  Zlatimi žicami sjahu se poplitci,
  a trepetljicami zvonjahu uvitci;
  stahu zlati cvitci po svioni sviti,
  razlici, ne ritci po skutih pirliti,

  svitlo čarljeniti ja rubin na parstih,
  cafir se modriti, bilit na rukavih
  biser i na bustih, i sve od zlatih plas
  sjati se na bedrih prehitro kovan pas.

11. Zašto se Judita uljepšava?

 • jer odlazi zavesti neprijateljskog vođu
 • jer se priprema za muškarca kojeg voli
 • jer želi ljepotom nadmašiti druge žene
 • jer se sprema otići na dvorski bal

12. Na kojoj se tradiciji temelji opis Juditine ljepote?

 • na antičkoj
 • na baroknoj
 • na petrarkističkoj
 • na romantičarskoj

13. U kojem je stihu riječ o auditivnim podražajima?

 • Zlatimi žicami sjahu se poplitci,
 • a trepetljicami zvonjahu uvitci;
 • svitlo čarljeniti ja rubin na parstih,
 • sjati se na bedrih prehitro kovan pas.

14. Čime je Judita u polaznom tekstu izjednačena s kraljicami i banicami?

 • bogatstvom
 • dostojanstvom
 • izgledom
 • ugledom

15. Koje je boje prsten na Juditinoj ruci?

 • bijele
 • crvene
 • modre
 • zlatne

Rezultat =

Točni odgovori:

prethodno   nastavi   sadržaj

3/12