Ispit državna matura

Hrvatski jezik

Zadatci višestrukog izbora

53. Koja je riječ trosložna?

 • brijest
 • krijesnica
 • strijelac
 • triješće

54. Koja je rečenica napisana u skladu s pravilima o pisanju velikih i malih slova?

 • Kraljica predstavlja čitavo Ujedinjeno kraljevstvo Velike Britanije i sjeverne Irske.
 • Kraljica predstavlja čitavo Ujedinjeno kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske.
 • Kraljica predstavlja čitavo Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i sjeverne Irske.
 • Kraljica predstavlja čitavo Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske.

55. U kojem su primjeru obje riječi pravilno napisane?

 • dodjeliti - dodjeljivati
 • pripovjediti - pripovjedati
 • rješiti - rješavati
 • smjestiti - smještati

56. Koja je rečenica pravilno napisana?

 • Radio - aktivnost je viša od dopuštene.
 • Radio-aktivnost je viša od dopuštene.
 • Radio aktivnost je viša od dopuštene.
 • Radioaktivnost je viša od dopuštene.

57. Koja je riječ pravilno napisana?

 • isčistiti
 • iščistiti
 • izčistiti
 • ižčistiti

58. Koja je rečenica napisana u skladu s pravilima o pisanju razgodaka?

 • „Želiš li ga kupiti?”, upitala ga je Ivana.
 • „Želiš li ga kupiti?” upitala ga je Ivana.
 • „Želiš li ga kupiti”, upitala ga je Ivana.
 • „Želiš li ga kupiti” upitala ga je Ivana?

59. Koji je slog naglašen u riječi prislonjenica?

 • pri
 • slo
 • nje
 • ni

60. Koji je pravilan oblik imenice zaselak u dativu jednine?

 • zaselaku
 • zaselku
 • zaseocu
 • zaseoku

61. Koja je od navedenih imenica zbirna?

 • granje
 • hlače
 • pluća
 • usta

62. U kojoj je rečenici uporabljen pravilan komparativ pridjeva?

 • Gledatelji su upoznali glumičinu smiješniju stranu.
 • Zamijenio ga je još višljim igračem.
 • Željela je imati što bjelje zube.
 • Ipak je izvukao krači kraj.

63. Koji je pravilan oblik glagolskog priloga glagola kliktati?

 • klikčući
 • klikćući
 • kliktajući
 • kliktavši
64. Koliko je prijedloga u sljedećoj rečenici?

Još je prošli tjedan na stablima ispod kore gdjegdje primijetio neke čudne izrasline.

65. Koju funkciju u gramatičkom ustrojstvu sljedeće rečenice ima riječ tijelo?

Njezino tijelo snažno zapljusnuše valovi.

66. U kojoj rečenici imenica drama ima funkciju atributa?

67. Koja je rečenica zavisnosložena atributna?

68. U kojoj je rečenici imenica kuća neizravni objekt?

69. Koja je rečenica složena?

70. Koji je frazem u sinonimnom odnosu s frazemom biti kost i koža?

71. U kakvu su odnosu riječi visok i nizak?

72. Tko je autor prve hrvatske gramatike?

Rezultat =

Točni odgovori:

prethodno     sadržaj

12/12